Search

איך לדעת אם פיטרו אותך על פי החוק?

על פי חוק יש כמה דברים שהמעסיק חייב לבצע לפני פיטור עובד, בייחוד אם מדובר בעובד עם ותק מסוים. משמעותם של פיטורים היא גדולה ויש דרך חוקית לקיים את ההליך בסופו נגמרים יחסי העבודה. לאחר הפיטורים מגיעות גם זכויות נוספות לעובד שפוטר כמו חבילת פיצויים וזיכוי על ימי החופשה שלא נוצלו. אז איך תוכל לדעת אם פיטרו אותך על פי חוק? במאמר הבא נסביר הכל. 

 

שימוע לפני פיטורים על ידי המעסיק

בעת שמעסיק מעוניין לפטר עובד, אין לו את היכולת לקבל החלטה סופית לפני שנתן לעובד הזדמנות נוספת להגן על עצמו ולהעלות טיעונים נגד הפיטורים. שיחה זאת נקראת "שימוע". לפני כל פיטורים מחויב המעסיק לבצע שימוע במסגרת תנאים מסוימים, אחרת הפיטורים יכולים להתבטל.

תהליך השימוע הוא חובה בכל המגזרים הכלכליים ולמעסיק אסור לפטר את העובד מיידית, אלא לתת לו זמן התראה מראש להיערך לכך. הזימון לשימוע צריך להתבצע לפחות יומיים מראש על מנת שהעובד יוכל להיערך לשימוע. מטרת השימוע היא להעניק תהליך של שיחה כנה בין המעסיק לעובד בה כל אחד מהצדדים יעלה את הטיעונים שלו.

 

הודעה מוקדמת על פיטורים

בעת שמעסיק החליט לפטר עובד, הוא חייב לתת לו התראה מוקדמת על הפיטורים בכתב. ההודעה מכונה מכתב פיטורים. משך הזמן שהמעסיק נותן לעובד להיערך מראש לפיטורים תלוי בהתאם לוותק של העובד. לרוב על כל שנת עבודה ישנו שבוע של הודעה מוקדמת. על המעסיק ישנה החובה להודיע לעובד על ההחלטה לפטר אותו ועל התאריך בו הפיטורים יכנסו לתוקף.

יש לזכור כי גם לאחר ההודעה המוקדמת, העובד ממשיך לעבוד ולקבל משכורת עד מועד סיום ההעסקה של העובד. המועד ייקבע בין המעסיק לעובד המפוטר. לעובד לא קיימת האפשרות להחליט שהוא לא מגיע לעבודה בזמן תקופת ההתראה המוקדמת במקרה של פיטורים.

 

פיצויי פיטורים

עובד שעבד במשך שנה ויותר באותו מקום עבודה ופוטר, זכאי לפיצויי פיטורים. אם העובד פוטר בקרבה לסוף שנת העבודה הראשונה של העובד, החוק מעניק חשיבות לפיטורים כאילו נעשו מכוונה להימנע מתשלום פיצויי פיטורים, ובמקרה כזה, המעסיק חייב בפיצויים.

 

פדיון ימי חופשה

עובד שלא ניצל את ימי החופשה שנותרו לו במקום העבודה ופוטר, זכאי לפדות את ימי החופשה שלו. התשלום על ימי החופשה שלא נוצלו הוא מלא.

 

מילוי טופס 161

טופס 161 הוא טופס המודיע מצד המעסיק על ניתוק יחסי עובד-מעסיק. בטופס זה למעשה המעביד מציין את תשלום הכספים ששילם לעובד בהתאם למועד העזיבה שלו במסגרת הפיטורים. כמו למשל פיצויים או מענק עקב פרישה.

בטופס הזה גם מפורטים כל זכויותיו של העובד בענייני כספים והפרשות סוציאליות אחרות המגיעות לו על פי חוק. הטופס עוזר לעובד בתהליך לשחרור כספי הפיצויים מקרנות הפנסיה והגמל השונות.

פיטורים

באותו נושא
שחקני פוקר
הכירו את המושגים החשובים בפוקר!

שחקני פוקר שהתחילו לשחק רק לאחרונה, צריכים להכיר בכמה מושגים חשובים שיאפשרו להם לבנות אסטרטגיה מושלמת, כזו שתוביל לניצחון מוחץ. מדריך זה עולה לאתר במטרה

קרא עוד »